วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ATV.

ATV. เป็นกิจกรรมตัวใหม่ ของ อำเภอสะเมิง หรือที่หลายๆคน เรียกว่า "รถมอเตอร์ไซค์สี่ล้อ"สามารถขับท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ในพื้นที่สะเมิง มีภูมิทัศน์ที่ดีและปลอดภัยในการขับเที่ยว สองข้างทางแต่ละหมู่บ้าน หรือเส้นทางที่เป็นลูกลัง หรือ off road ลัดเลาะข้ามห้วย ชมแปลงการเกษตรหรือกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน และเป็นเส้นทางใหม่ ของผู้ที่รักการขับ ATV. และก็อยู่ที่ว่า คุณจะกล้าหรือไม่.....การท่องเที่ยวโดย ATV. มีอยู่หลายที่ หลายแห่งแล้วแต่ว่าศักยภาพของแต่ละแห่งย่อมไม่เหมือนกัน.....
....การเดินทางด้วย ATV. บนเส้นทางสายใหม่ แห่งที่ราบกลางหุบเขาใหญ่ของสะเมิงได้จบลง เมื่ออาทิตย์จะคล้อยลับเหลี่ยมโลก พร้อมๆกับรอยจารึก อันแสนประทับใจที่เกิดขึ้นในหัวใจ...ถึงแผ่นดินและเส้นทางสายหนึ่งที่ผู้คนภายนอกมักรู้จักโดยผิวเผินมองผ่าน...ทั้งๆที่ความจริงแผ่นดินตั้งอยู่ห่างเมืองเชียงใหม่เพียงแค่เทือกเขาสูงกั้น แต่มีความต่างของวิถีและเส้นทางเดินของชีวิต ราวกับว่ามีความเป็นอยู่กันคนละยุคสมัย ตลอดของการที่ได้ท่องอยู่บนถนนสายนี้ ทำให้ได้รับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ในคุณค่าของผืนแผ่นดิน......
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร.089-5557470 , 089-5555451
E-mail:jutirat_ann@hotmail.com